Нашите ученици

При нас се учат ученици от I до XII клас.

От много години предлагаме обучение от 5 годишна възраст в предучилищен клас.

В Българското училище в Берлин всяка година се обучават над 140 ученика от I до XII клас.
Всеки, който има желание да научи български език, е добре дошъл.
Някои постъпват на шест години в първи клас, други се концентрират първо върху немското училище и идват при нас по-късно.
Тези, които вече притежават  добри знания по български език и положат изпит или представят валидно свидетелство, издадено в друго българско училище, могат да започнат в по-горен клас.

Повечето ученици се учат дванадесет години в нашето училище и го завършват като абитуренти.
Някои от тях посещават училището за определен период, тъй като родителите им са за кратко време в Берлин.

 


 

Алтернативна форма на обучение представляват така наречените “частни ученици”, които въз основа на това, че не живеят в Берлин или околностите, не могат да присъстват на учебните занятия. Те самостоятелно или с помощта на учителя (онлайн) разработват учебния материал и на края на учебната година се явяват на изпит.

 

Какво са учениците без родителите си?

На това място искаме да благодарим на всички родители, баби, дядовци, сестри, братя, приятели и т. н., които всяка седмица успяват да се погрижат децата да посетят Българското училище. Специални благодарности дължим и на всички близки, които са в помощ на децата при подготвянето на домашни, при изучаването на български песни и стихотворения, както и при преодоляването на творчески предизвикателства като писане на съчинения и рисуване на рисунки.

Благодарим на онези, които мотивират и организират.

Родителите и приятелите на Българското училище в Берлин са неразделна част от всички училищни мероприятия. Прекрасен пример за това са трогателните моменти, когато учениците изпълняват на сцената традиционни български песни... и техните близки запяват заедно с тях.