Учебен план / Ваканции

Занятията за всеки отделен клас се провеждат един път седмично, обикновено между 15.30h - 19.30h.


Учебната програма, както и ваканциите, съвпадат с тези на училищата в град Берлин.