Финансиране

Училището се финансира от 3 основни източника.

1. Членски внос

Годишният членски внос е 30 евро за 1 учебна година. 
 


2. Училищна такса

За първо дете годишната такса е 600 евро. За второ дете таксата е 300 евро. Таксата е дължима в пълен размер със записването на детето, но не по-късно от 30 септември.

За членове на сдружението Българско училище в Берлин e.V. таксата е 480 евро за първо дете (от които 30 евро членски внос), а за второ дете 240 евро.

Училището, при поискване, издава бележки за внесените в училището суми.
 


3. Спонсори

Спонсори на учичлището са институции, фирми и частни лица.   

Големи спонсори са МОН (Министерство на образованието и науката на република България), което предоставя средства по програмата за Българските неделни училища зад граница и Българското посолство в Берлин, което любезно предоставя класните стаи.